top of page

Cyfres o becynau Cymraeg cynhwysfawr sydd wedi’u anelu at ddisgyblion ac athrawon Cyfnod Allweddol 2. Mae’r pecyn yn cynnwys dros 7 awr o fideo, llyfrau, taflenni, cardiau trafod a gêm rhyngweithiol, sy’n adeiladu’n naturiol ar batrymau iaith y Cyfnod Sylfaen ac yn cyflwyno sgiliau iaith newydd a ddefnyddiol. Mae gan bob pecyn dau gymeriad sy’n mynd ar iaith Gymraeg efo nhw ar anturiaethau cyffrous i sefyllfaoedd go iawn.

 

Mae pecyn 4 o Y Pod-Antur Cymraeg (CA2) ar gael ac yn dilyn patrwm pecyn 1, 2 a 3 ble mae’n cynnwys dros 7 awr o fideo, llyfrau, taflenni, cardiau trafod a gêm rhyngweithiol.

 

Ymunwch â’r criw cyfan Crad, Ffion, Dyfs, Izy, Tom a Beca am eu hantur olaf. Bydd y Pod-antur Cymraeg yn mynd a chi ar daith ieithyddol drwy amser a thrwy’r gofod – ble mae dysgu Cymraeg yn hwyl!

Y Pod-antur Cymraeg - Pecyn 4

£149.00 Regular Price
£37.25Sale Price
    bottom of page