Mae’r ‘Pod-antur Cymraeg’ yn gyfres o becynnau Cymraeg cynhwysfawr sydd wedi’u hanelu at ddisgyblion ac athrawon Cyfnod Allweddol 2. Mae’r pecyn yma’n cynnwys yr adnoddau argraffedig yn unig am ‘Y Pod-antur Cymraeg’ Pecyn 4, sef y llyfrau i gyd-fynd gyda phob pennod o’r DVD (ddim yn cael i gynnwys), 50 o gardiau dadl, geiriadur a llawlyfr i athrawon.

 

Ymunwch â’r criw cyfan Crad, Ffion, Dyfs, Izy, Tom a Beca am eu hantur olaf. Bydd y Pod-antur Cymraeg yn mynd a chi ar daith ieithyddol drwy amser a thrwy’r gofod – ble mae dysgu Cymraeg yn hwyl!

Y Pod-antur Cymraeg - Pecyn 4 (papur yn unig)

£119.00Price