top of page

Cyfnod Allweddol 3

Gwefannau, Apiau ac eLyfrau

Brwydr Croeseiriau

Brwydr Croeseiriau

Ap croeseiriau Cymraeg gyda thair lefel anhawster. Mae sawl twyll i’ch helpu os oes angen a hefyd, gallwch ddewis chwarae yn erbyn y cloc.

Gweiddi

Gweiddi

Cylchgrawn digidol Cymraeg ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 3 yw Gweiddi. Mae’r deunydd thematig yn cefnogi disgyblion i ddatblygu ei sgiliau llafar, darllen ac ysgrifennu.

Planet Science

Planet Science

Mae Planet Science yn wefan sy’n ysbryoldi plant i gefnogi ei astudiaeth o wyddoniaeth yn yr ysgol ac ym mhellach. Mae’r adnodd yma wedi ei greu i gefnogi dosbarthiadau ysgol, cwricwlwm, gwerslyfrau ac athrawon.

Daeryddiaeth yn y newyddion

Daeryddiaeth yn y newyddion

Dyma gylchgrawn digidol dwyieithog ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2 a 3 sy’n trafod materion cyfoes o wahanol fannau o’r byd. Mae pob rhifyn yn cynnwys gweithgareddau i’r dosbarth ac adnoddau addysgol eraill sy’n berthnasol i’r rhifyn.

Ciwb

Ciwb

Dyma gylchgrawn digidol i ddisgyblion ac athrawon Cymraeg ail-iaith Cyfnod Allweddol 3. Mae’r deunydd thematig yn cefnogi disgyblion i ddatblygu eu sgiliau llafar, darllen ac ysgrifennu.

bottom of page