top of page

Cymraeg Ail-iaith

 

Mae cyfres Fflic a Fflac yn set o adnoddau sy’n cynorthwyo datblygiad yr iaith Gymraeg i blant yn ystod y Cyfnod Sylfaen. Er eu bod wedi'u bwriadu'n bennaf i ddefnyddio ar gyfer addysgu Cymraeg fel ail-iaith, gallant hefyd gael eu defnyddio ar gyfer cefnogi a gwella iaith siaradwyr Cymraeg brodorol. Mae'r gyfres yn cynnwys pedwar pecyn sy’n amrywio mewn anhawster, pedair set o lyfrau darllen ychwanegol, CD-Rom gerddorol a phâr o bypedau.

 

Dyma’r bedwerydd pecyn yn gyfres Fflic a Fflac a dyma’r gyfres fwyaf heriol gan ei fod yn adeiladu ar bopeth mae myfyrwyr wedi dysgu yn y tri phecyn arall. Mae'r pecyn yn cynnwys 3 DVD, 18 o lyfrau lliwgar A5 a CD-Rom sydd wedi’i chael i rannu i mewn i chwe uned i gyflwyno myfyrwyr a phatrymau, strwythur a geirfa'r iaith Gymraeg.

 

Mae'r DVDs yn dilyn anturiaethau dau byped sef Fflic Fflac a dau gyflwynydd o’r enw Lyn ac Alys. Mae'r fideos yn cyflwyno patrymau iaith trwy amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys gwaith stiwdio, caneuon, a chlipiau fideo cynhyrchwyd ar leoliad mewn ysgolion ac o amgylch Cymru. Mae pob fideo tua 5 munud o hyd sy'n golygu gallant gael eu hymgorffori yn hawdd i mewn i wersi.

 

Mae'r llyfrau yma yn addas ar gyfer gwaith grŵp neu waith unigol ac maent yn atgyfnerthu'r iaith a ddefnyddiwyd yn y DVD. Ar gefn pob llyfr mae yna restr o eirfa i ddefnyddio wrth gyflwyno, darllen a thrafod y storiâu.

Fflic a Fflac - Pecyn 4

£90.00 Regular Price
£54.00Sale Price
    bottom of page