top of page

Dyma adnodd dwyieithog i gynorthwyo Addysg Grefyddol at Lefel A gan ddilyn safonau penodol CBAC. Mae’r llyfryn yma yn edrych ar grefydd tu fewn cymdeithas gyfoes gan adael i ddisgyblion datblygu dealltwriaeth o’r pwnc.

 

Mae’r prif bynciau a astudiwyd yn y llyfr yn cynnwys crefydd a materion cyfoes, crefydd a ffilm, crefydd a’r gymuned a chrefydd a’r unigolyn.

 

Mae'r adnodd yn cynnwys gweithgareddau ac ymarferion arholiad sy’n annog disgyblion i feddwl yn annibynnol. Yn ogystal â’r llyfryn i ddisgyblion mae yna lawlyfr i athrawon sy’n rhoi manylion am bob uned, gweithgareddau a chwestiynau arholiad.

Crefydd yn y Gymdeithas Gyfoes

£30.00 Regular Price
£15.00Sale Price
    bottom of page