top of page

Mae’r set o lyfrau yma’n adnodd dwyieithog i gefnogi Addysg Grefyddol yng Nghyfnod Allweddol 3.

 

Bydd y tri llyfr yma yn hybu disgyblion i feddwl yn annibynnol wrth ofyn iddyn nhw ystyried yr agweddau mwyaf heriol o grefydd. Mae’r llyfrau yma’n gofyn tri chwestiwn penodol, “Beth am Dduw?”, “Beth yw’r Gwir?” a "Pam y dylem helpu pobl eraill?”. Bydd rhaid i ddisgyblon archwilio chwe chrefydd wahanol sef Cristnogaeth, Islam, Hindŵaeth, Bwdhaeth, Iddewiaeth a Sikhiaeth wrth edrych ar eu haddysgu a thraddodiadau.

 

Fel rhan o’r pecyn yma mae nifer o weithgareddau tu fewn i’r llyfrau i atgyfnerthu dysgu’r disgyblion. Mae yna hefyd taflenni gwaith yn llawlyfr yr athrawon gyda thasgau unigol a grŵp i gynorthwyo'r adnoddau.

Golwg ar Grefydd (Saesneg)

£45.00 Regular Price
£15.00Sale Price
    bottom of page