top of page

Cyfres o becynau Cymraeg cynhwysfawr sydd wedi’u anelu at ddisgyblion ac athrawon Cyfnod Allweddol 2. Mae’r pecyn yn cynnwys dros 7 awr o fideo, llyfrau, taflenni, cardiau trafod a gêm ryngweithiol, sy’n adeiladu’n naturiol ar batrymau iaith y Cyfnod Sylfaen ac yn cyflwyno sgiliau iaith newydd a ddefnyddiol. Mae gan bob pecyn dau gymeriad sy’n mynd ar iaith Gymraeg efo nhw ar anturiaethau cyffrous i sefyllfaoedd go iawn.

 

Mae tri cymeriad newydd yn ymuno â Sgrîn yn y trydydd pecyn o ‘Y Pod-antur Cymraeg’ – Tom o Lanarthne, Beca o Lanberis a Bob; y planhigyn!

 

Mae’n adeiladu’n gyson ar yr iaith sy’n bodoli ym mhecyn 1 a 2. Nid yn unig yw Tom a Beca yn teithio o gwmpas Cymru, ond hefyd rhaid iddynt edrych ar ôl Bob.

 

Yn ystod y pecyn, mae Tom yn camu’n ôl mewn amser i Ysgol Fictoraidd yng Nghroesoswallt, tra bod Beca yn mynd i noson tân gwyllt.

 

Maent hefyd yn ymweld â Brecon Carreg i ddysgu am ddŵr, salfe ail-gylchu i ddysgu am compost ac yn mynd i Dr. Barnados i brynu pot newydd i Bob.

 

Ceir cyfle hefyd i ddysgu am y planedau!

Y Pod-antur Cymraeg - Pecyn 3

£149.00Price
    bottom of page